Arabiska för sång

'unshuuda
ﺃُﻧﺸُﻮﺩَﺓ
sång – femininum singular

Det arabiska ordet för sång uttalas 'unshuuda och skrivs ﺃُﻧﺸُﻮﺩَﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: musik
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sång består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sång

Alla bokstäver i sång

ﺃُﻧﺸُﻮﺩَﺓ
ﻧـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ـﺄ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ـﺪ
ـﺔ
 
alif hamza
'
nun
n
shin
sh
waw
w
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sång består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺃُﻧﺸُﻮﺩَﺓ och uttalas 'unshuuda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver