Arabiska för sångare

munshid
ﻣُﻨﺸِﺪ
sångare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sångare uttalas munshid och skrivs ﻣُﻨﺸِﺪ.

Förutom grundformen finns sångare i:

munshida
ﻣُﻨﺸِﺪَﺓ
sångare – femininum singular
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet sångare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sångare består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sångare

Alla bokstäver i sångare

ﻣُﻨﺸِﺪ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺸـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺸـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺪ
 
mim
m
nun
n
shin
sh
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för sångare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺸِﺪ och uttalas munshid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver