Arabiska för bönfalla, vädja

naashada
ﻧَﺎﺷَﺪَ
bönfalla, vädja – dåtid han
yunaashidu
ﻳُﻨَﺎﺷِﺪُ
bönfalla, vädja – nutid han

Det arabiska verbet för att bönfalla, vädja skrivs ﻧَﺎﺷَﺪَ och uttalas naashada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﺎﺷِﺪُ och uttalas yunaashidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet bönfalla, vädja

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bönfalla, vädja består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bönfalla, vädja

Alla bokstäver i bönfalla, vädja

ﻧَﺎﺷَﺪَ
ﻧـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺪ
 
nun
n
alef
shin
sh
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bönfalla, vädja består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺷَﺪَ och uttalas naashada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bönfalla, vädja

dåtid
nutid
han
naashada
ﻧَﺎﺷَﺪَ
han - dåtid
yunaashidu
ﻳُﻨَﺎﺷِﺪُ
han - nutid
hon
naashadat
ﻧَﺎﺷَﺪَﺕ
hon - dåtid
tunaashidu
ﺗُﻨَﺎﺷِﺪُ
hon - nutid
jag
naashadtu
ﻧَﺎﺷَﺪﺕُ
jag - dåtid
'unaashidu
ﺃُﻧَﺎﺷِﺪُ
jag - nutid