Arabiska för bönfalla, söka

nashada
ﻧَﺸَﺪَ
bönfalla, söka – dåtid han
yanshudu
ﻳَﻨﺸُﺪُ
bönfalla, söka – nutid han

Det arabiska verbet för att bönfalla, söka skrivs ﻧَﺸَﺪَ och uttalas nashada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺸُﺪُ och uttalas yanshudu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bönfalla, söka består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bönfalla, söka

Alla bokstäver i bönfalla, söka

ﻧَﺸَﺪَ
ﻧـ
ـﺸـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﺸـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺪ
 
nun
n
shin
sh
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bönfalla, söka består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺸَﺪَ och uttalas nashada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bönfalla, söka

dåtid
nutid
han
nashada
ﻧَﺸَﺪَ
han - dåtid
yanshudu
ﻳَﻨﺸُﺪُ
han - nutid
hon
nashadat
ﻧَﺸَﺪَﺕ
hon - dåtid
tanshudu
ﺗَﻨﺸُﺪُ
hon - nutid
jag
nashadtu
ﻧَﺸَﺪﺕُ
jag - dåtid
'anshudu
ﺃَﻧﺸُﺪُ
jag - nutid