Arabiska för recitera, sjunga

'anshada
ﺃَﻧﺸَﺪَ
recitera, sjunga – dåtid han
yunshidu
ﻳُﻨﺸِﺪُ
recitera, sjunga – nutid han

Det arabiska verbet för att recitera, sjunga skrivs ﺃَﻧﺸَﺪَ och uttalas 'anshada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨﺸِﺪُ och uttalas yunshidu. Se fler böjningar

Kategori: musik
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet recitera, sjunga består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med recitera, sjunga

Alla bokstäver i recitera, sjunga

ﺃَﻧﺸَﺪَ
ﻧـ
ـﺸـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﺸـ
ـﺪ
 
ـﺄ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺪ
 
alif hamza
'
nun
n
shin
sh
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för recitera, sjunga består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻧﺸَﺪَ och uttalas 'anshada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av recitera, sjunga

dåtid
nutid
han
'anshada
ﺃَﻧﺸَﺪَ
han - dåtid
yunshidu
ﻳُﻨﺸِﺪُ
han - nutid
hon
'anshadat
ﺃَﻧﺸَﺪَﺕ
hon - dåtid
tunshidu
ﺗُﻨﺸِﺪُ
hon - nutid
jag
'anshadtu
ﺃَﻧﺸَﺪﺕُ
jag - dåtid
'unshidu
ﺃُﻧﺸِﺪُ
jag - nutid