Arabiska för beundran

'i3jaab
ﺇِﻋﺠَﺎﺏ
beundran – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beundran uttalas 'i3jaab och skrivs ﺇِﻋﺠَﺎﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet beundran

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beundran består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beundran

Alla bokstäver i beundran

ﺇِﻋﺠَﺎﺏ
ﻋـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alif hamza
'
ayn
3
jim
j
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för beundran består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻋﺠَﺎﺏ och uttalas 'i3jaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beundran

'if3aal blir 'i3jaab

Vi har sett att det arabiska ordet för beundran skrivs ﺇِﻋﺠَﺎﺏ och uttalas 'i3jaab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är 3, j och b, blir ordet 'i3jaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beundran