Folket applåderade av beundran för laget.

Den arabiska frasen Folket applåderade av beundran för laget. uttalas Saffaqa annaasu 'i3jaaban bialfariiqi och skrivs ﺻَﻔَّﻖَ ﺍَﻟﻨَّﺎﺱُ ﺇِﻋﺠَﺎﺑﺎً ﺑِﺎَﻟﻔَﺮِﻳﻖِ

De arabiska orden i Folket applåderade av beundran för laget.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Folket applåderade av beundran för laget.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att klappa

ﺻَﻔَّﻖَ
Uttal: Saffaqa
Svensk versättning: att klappa
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

folk

ﺍَﻟﻨَّﺎﺱُ
Uttal: annaasu
Svensk versättning: folk
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

beundran

ﺇِﻋﺠَﺎﺑﺎً
Uttal: 'i3jaaban
Svensk versättning (av ordets grundform): beundran
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av beundran

ﺇِﻋﺠَﺎﺏ
'i3jaab
(singular, obestämd form, utan kasus)

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

lag

ﺍَﻟﻔَﺮِﻳﻖِ
Uttal: alfariiqi
Svensk versättning (av ordets grundform): lag
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av lag

ﻓَﺮِﻳﻖ
fariiq
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.