Arabiska för kråka

ghuraab
ﻏُﺮَﺍﺏ
kråka – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kråka uttalas ghuraab och skrivs ﻏُﺮَﺍﺏ.

Förutom grundformen finns kråka i:

ghirbaan
ﻏِﺮﺑَﺎﻥ
kråka – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kråka

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kråka består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kråka

Alla bokstäver i kråka

ﻏُﺮَﺍﺏ
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ghayn
gh
ra
r
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för kråka består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏُﺮَﺍﺏ och uttalas ghuraab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver