Arabiska för främling, invandrare, utvandrare

mughtarib
ﻣُﻐﺘَﺮِﺏ
främling, invandrare, utvandrare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för främling, invandrare, utvandrare uttalas mughtarib och skrivs ﻣُﻐﺘَﺮِﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns främling, invandrare, utvandrare i:

mughtariba
ﻣُﻐﺘَﺮِﺑَﺔ
främling, invandrare, utvandrare – femininum singular
mughtaribaat
ﻣُﻐﺘَﺮِﺑَﺎﺕ
främling, invandrare, utvandrare – femininum plural
mughtaribuuna
ﻣُﻐﺘَﺮِﺑُﻮﻥَ
främling, invandrare, utvandrare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet främling, invandrare, utvandrare består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med främling, invandrare, utvandrare

Alla bokstäver i främling, invandrare, utvandrare

ﻣُﻐﺘَﺮِﺏ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ghayn
gh
ta
t
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för främling, invandrare, utvandrare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻐﺘَﺮِﺏ och uttalas mughtarib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver