Arabiska för västerländsk

gharbiyy
ﻏَﺮﺑِﻲّ
västerländsk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för västerländsk uttalas gharbiyy och skrivs ﻏَﺮﺑِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet västerländsk består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med västerländsk

Alla bokstäver i västerländsk

ﻏَﺮﺑِﻲّ
ﻏـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻲ
 
ﻏـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻲ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ghayn
gh
ra
r
beh
b
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för västerländsk består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻏَﺮﺑِﻲّ och uttalas gharbiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver