Arabiska för egenhet

ghariiba
ﻏَﺮِﻳﺒَﺔ
egenhet – femininum singular

Det arabiska ordet för egenhet uttalas ghariiba och skrivs ﻏَﺮِﻳﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns egenhet i:

gharaa'ib
ﻏَﺮَﺍﺋِﺐ
egenhet – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet egenhet består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med egenhet

Alla bokstäver i egenhet

ﻏَﺮِﻳﺒَﺔ
ﻏـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ghayn
gh
ra
r
ya
y
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för egenhet består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻏَﺮِﻳﺒَﺔ och uttalas ghariiba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver