Arabiska för solnedgång, väster

maghrib
ﻣَﻐﺮِﺏ
solnedgång, väster – maskulinum singular

Det arabiska ordet för solnedgång, väster uttalas maghrib och skrivs ﻣَﻐﺮِﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns solnedgång, väster i:

maghaarib
ﻣَﻐَﺎﺭِﺏ
solnedgång, väster – maskulinum plural
Kategorier: geografi tid
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet solnedgång, väster består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med solnedgång, väster

Alla bokstäver i solnedgång, väster

ﻣَﻐﺮِﺏ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ghayn
gh
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för solnedgång, väster består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻐﺮِﺏ och uttalas maghrib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver