Det här är beslutet.

Den arabiska frasen Det här är beslutet. uttalas hadhaa huwa alqaraaru och skrivs ﻫَﺬَﺍ ﻫُﻮَ ﺍَﻟﻘَﺮَﺍﺭُ

De arabiska orden i Det här är beslutet.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Det här är beslutet.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

det här

ﻫَﺬَﺍ
Uttal: hadhaa
Svensk versättning: det här
Ordklass: pronomen

han

ﻫُﻮَ
Uttal: huwa
Svensk versättning: han
Ordklass: pronomen

beslut

ﺍَﻟﻘَﺮَﺍﺭُ
Uttal: alqaraaru
Svensk versättning (av ordets grundform): beslut
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av beslut

ﻗَﺮَﺍﺭ
qaraar
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.