Arabiska för avföring

biraaz
ﺑِﺮَﺍﺯ
avföring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avföring uttalas biraaz och skrivs ﺑِﺮَﺍﺯ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet avföring

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avföring består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avföring

Alla bokstäver i avföring

ﺑِﺮَﺍﺯ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ـﺎ
ـﺰ
 
beh
b
ra
r
alef
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för avföring består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑِﺮَﺍﺯ och uttalas biraaz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avföring

fi3aal blir biraaz

Vi har sett att det arabiska ordet för avföring skrivs ﺑِﺮَﺍﺯ och uttalas biraaz. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är b, r och z, blir ordet biraaz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avföring