Arabiska för framträda

baraza
ﺑَﺮَﺯَ
framträda – dåtid han
yabruzu
ﻳَﺒﺮُﺯُ
framträda – nutid han

Det arabiska verbet för att framträda skrivs ﺑَﺮَﺯَ och uttalas baraza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒﺮُﺯُ och uttalas yabruzu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet framträda

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet framträda består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med framträda

Alla bokstäver i framträda

ﺑَﺮَﺯَ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ـﺰ
 
beh
b
ra
r
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för framträda består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﺮَﺯَ och uttalas baraza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för framträda

fa3ala blir baraza

Vi har sett att det arabiska ordet för framträda skrivs ﺑَﺮَﺯَ och uttalas baraza. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är b, r och z, blir ordet baraza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som framträda

Böjningsformer av framträda

dåtid
nutid
han
baraza
ﺑَﺮَﺯَ
han - dåtid
yabruzu
ﻳَﺒﺮُﺯُ
han - nutid
hon
barazat
ﺑَﺮَﺯَﺕ
hon - dåtid
tabruzu
ﺗَﺒﺮُﺯُ
hon - nutid
jag
baraztu
ﺑَﺮَﺯﺕُ
jag - dåtid
'abruzu
ﺃَﺑﺮُﺯُ
jag - nutid