Arabiska för främling

nazii3
ﻧَﺰِﻳﻊ
främling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för främling uttalas nazii3 och skrivs ﻧَﺰِﻳﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet främling består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, zayn som skrivs och uttalas z och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med främling

Alla bokstäver i främling

ﻧَﺰِﻳﻊ
ﻧـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻊ
 
ﻧـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻊ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
nun
n
zayn
z
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för främling består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺰِﻳﻊ och uttalas nazii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för främling

fa3iil blir nazii3

Vi har sett att det arabiska ordet för främling skrivs ﻧَﺰِﻳﻊ och uttalas nazii3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är n, z och 3, blir ordet nazii3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som främling