Arabiska för extrahera, ta bort

nazza3a
ﻧَﺰَّﻉَ
extrahera, ta bort – dåtid han
yunazzi3u
ﻳُﻨَﺰِّﻉُ
extrahera, ta bort – nutid han

Det arabiska verbet för att extrahera, ta bort skrivs ﻧَﺰَّﻉَ och uttalas nazza3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﺰِّﻉُ och uttalas yunazzi3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet extrahera, ta bort består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, zayn som skrivs och uttalas z och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med extrahera, ta bort

Alla bokstäver i extrahera, ta bort

ﻧَﺰَّﻉَ
ﻧـ
ـﺰ
 
ﻧـ
ـﺰ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺰ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
nun
n
zayn
z
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för extrahera, ta bort består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺰَّﻉَ och uttalas nazza3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för extrahera, ta bort

fa33ala blir nazza3a

Vi har sett att det arabiska ordet för extrahera, ta bort skrivs ﻧَﺰَّﻉَ och uttalas nazza3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är n, z och 3, blir ordet nazza3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som extrahera, ta bort

Böjningsformer av extrahera, ta bort

dåtid
nutid
han
nazza3a
ﻧَﺰَّﻉَ
han - dåtid
yunazzi3u
ﻳُﻨَﺰِّﻉُ
han - nutid
hon
nazza3at
ﻧَﺰَّﻋَﺖ
hon - dåtid
tunazzi3u
ﺗُﻨَﺰِّﻉُ
hon - nutid
jag
nazza3tu
ﻧَﺰَّﻋﺖُ
jag - dåtid
'unazzi3u
ﺃُﻧَﺰِّﻉُ
jag - nutid