Arabiska för konflikt, oenighet

munaaza3a
ﻣُﻨَﺎﺯَﻋَﺔ
konflikt, oenighet – femininum singular

Det arabiska ordet för konflikt, oenighet uttalas munaaza3a och skrivs ﻣُﻨَﺎﺯَﻋَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konflikt, oenighet består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, zayn som skrivs och uttalas z och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konflikt, oenighet

Alla bokstäver i konflikt, oenighet

ﻣُﻨَﺎﺯَﻋَﺔ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ـﺰ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
mim
m
nun
n
alef
zayn
z
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för konflikt, oenighet består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻨَﺎﺯَﻋَﺔ och uttalas munaaza3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för konflikt, oenighet

mufaa3ala blir munaaza3a

Vi har sett att det arabiska ordet för konflikt, oenighet skrivs ﻣُﻨَﺎﺯَﻋَﺔ och uttalas munaaza3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är n, z och 3, blir ordet munaaza3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som konflikt, oenighet