Arabiska för mycket, många

jaziil
ﺟَﺰِﻳﻞ
mycket, många – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mycket, många uttalas jaziil och skrivs ﺟَﺰِﻳﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mycket, många består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mycket, många

Alla bokstäver i mycket, många

ﺟَﺰِﻳﻞ
ﺟـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
jim
j
zayn
z
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för mycket, många består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺰِﻳﻞ och uttalas jaziil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mycket, många

fa3iil blir jaziil

Vi har sett att det arabiska ordet för mycket, många skrivs ﺟَﺰِﻳﻞ och uttalas jaziil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är j, z och l, blir ordet jaziil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mycket, många