Arabiska för tacka

shakara
ﺷَﻜَﺮَ
tacka – dåtid han
yashkuru
ﻳَﺸﻜُﺮُ
tacka – nutid han

Det arabiska verbet för att tacka skrivs ﺷَﻜَﺮَ och uttalas shakara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﻜُﺮُ och uttalas yashkuru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet tacka

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tacka består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tacka

Alla bokstäver i tacka

ﺷَﻜَﺮَ
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
shin
sh
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för tacka består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻜَﺮَ och uttalas shakara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av tacka

dåtid
nutid
han
shakara
ﺷَﻜَﺮَ
han - dåtid
yashkuru
ﻳَﺸﻜُﺮُ
han - nutid
hon
shakarat
ﺷَﻜَﺮَﺕ
hon - dåtid
tashkuru
ﺗَﺸﻜُﺮُ
hon - nutid
jag
shakartu
ﺷَﻜَﺮﺕُ
jag - dåtid
'ashkuru
ﺃَﺷﻜُﺮُ
jag - nutid