Arabiska för varna

Hadhdhara
ﺣَﺬَّﺭَ
varna – dåtid han
yuHadhdhiru
ﻳُﺤَﺬِّﺭُ
varna – nutid han

Det arabiska verbet för att varna skrivs ﺣَﺬَّﺭَ och uttalas Hadhdhara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﺬِّﺭُ och uttalas yuHadhdhiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet varna består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med varna

Alla bokstäver i varna

ﺣَﺬَّﺭَ
ﺣـ
ـﺬ
 
ﺣـ
ـﺬ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺬ
ـﺮ
 
Ha
H
dhal
dh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för varna består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺬَّﺭَ och uttalas Hadhdhara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av varna

dåtid
nutid
han
Hadhdhara
ﺣَﺬَّﺭَ
han - dåtid
yuHadhdhiru
ﻳُﺤَﺬِّﺭُ
han - nutid
hon
Hadhdharat
ﺣَﺬَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tuHadhdhiru
ﺗُﺤَﺬِّﺭُ
hon - nutid
jag
Hadhdhartu
ﺣَﺬَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'uHadhdhiru
ﺃُﺣَﺬِّﺭُ
jag - nutid