Arabiska för akta sig

Hadhira
ﺣَﺬِﺭَ
akta sig – dåtid han
yaHdharu
ﻳَﺤﺬَﺭُ
akta sig – nutid han

Det arabiska verbet för att akta sig skrivs ﺣَﺬِﺭَ och uttalas Hadhira i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺬَﺭُ och uttalas yaHdharu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet akta sig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet akta sig består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med akta sig

Alla bokstäver i akta sig

ﺣَﺬِﺭَ
ﺣـ
ـﺬ
 
ﺣـ
ـﺬ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺬ
ـﺮ
 
Ha
H
dhal
dh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för akta sig består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺬِﺭَ och uttalas Hadhira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av akta sig

dåtid
nutid
han
Hadhira
ﺣَﺬِﺭَ
han - dåtid
yaHdharu
ﻳَﺤﺬَﺭُ
han - nutid
hon
Hadhirat
ﺣَﺬِﺭَﺕ
hon - dåtid
taHdharu
ﺗَﺤﺬَﺭُ
hon - nutid
jag
Hadhirtu
ﺣَﺬِﺭﺕُ
jag - dåtid
'aHdharu
ﺃَﺣﺬَﺭُ
jag - nutid