Arabiska för djup

3amiiq
ﻋَﻤِﻴﻖ
djup – maskulinum singular

Det arabiska ordet för djup uttalas 3amiiq och skrivs ﻋَﻤِﻴﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns djup i:

3amiiqa
ﻋَﻤِﻴﻘَﺔ
djup – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet djup

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet djup består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med djup

Alla bokstäver i djup

ﻋَﻤِﻴﻖ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ayn
3
mim
m
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för djup består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻤِﻴﻖ och uttalas 3amiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för djup

fa3iil blir 3amiiq

Vi har sett att det arabiska ordet för djup skrivs ﻋَﻤِﻴﻖ och uttalas 3amiiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är 3, m och q, blir ordet 3amiiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som djup