Arabiska för radband

misbaHa
ﻣِﺴﺒَﺤَﺔ
radband – femininum singular

Det arabiska ordet för radband uttalas misbaHa och skrivs ﻣِﺴﺒَﺤَﺔ.

Kategori: religion
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet radband består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med radband

Alla bokstäver i radband

ﻣِﺴﺒَﺤَﺔ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺒـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺒـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
mim
m
sin
s
beh
b
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för radband består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﺴﺒَﺤَﺔ och uttalas misbaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för radband

mif3ala blir misbaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för radband skrivs ﻣِﺴﺒَﺤَﺔ och uttalas misbaHa. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3ala och ordets rotbokstäver är s, b och H, blir ordet misbaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som radband