Arabiska för lov

subHaan
ﺳُﺒﺤَﺎﻥ
lov – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lov uttalas subHaan och skrivs ﺳُﺒﺤَﺎﻥ.

Kategori: religion
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lov består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lov

Alla bokstäver i lov

ﺳُﺒﺤَﺎﻥ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
sin
s
beh
b
Ha
H
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för lov består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺳُﺒﺤَﺎﻥ och uttalas subHaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver