Arabiska för frigöra

Harrara
ﺣَﺮَّﺭَ
frigöra – dåtid han
yuHarriru
ﻳُﺤَﺮِّﺭُ
frigöra – nutid han

Det arabiska verbet för att frigöra skrivs ﺣَﺮَّﺭَ och uttalas Harrara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﺮِّﺭُ och uttalas yuHarriru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frigöra består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frigöra

Alla bokstäver i frigöra

ﺣَﺮَّﺭَ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ـﺮ
 
Ha
H
ra
r
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för frigöra består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺮَّﺭَ och uttalas Harrara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av frigöra

dåtid
nutid
han
Harrara
ﺣَﺮَّﺭَ
han - dåtid
yuHarriru
ﻳُﺤَﺮِّﺭُ
han - nutid
hon
Harrarat
ﺣَﺮَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tuHarriru
ﺗُﺤَﺮِّﺭُ
hon - nutid
jag
Harrartu
ﺣَﺮَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'uHarriru
ﺃُﺣَﺮِّﺭُ
jag - nutid