Arabiska för fri

Hurr
ﺣُﺮّ
fri – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fri uttalas Hurr och skrivs ﺣُﺮّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fri i:

Hurra
ﺣُﺮَّﺓ
fri – femininum singular
Haraa'ir
ﺣَﺮَﺍﺋِﺮ
fri – femininum plural
'aHraar
ﺃَﺣﺮَﺍﺭ
fri – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fri

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fri består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fri

Alla bokstäver i fri

ﺣُﺮّ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
 
Ha
H
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fri består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣُﺮّ och uttalas Hurr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver