Arabiska för eldig, hetlevrad

maHruur
ﻣَﺤﺮُﻭﺭ
eldig, hetlevrad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för eldig, hetlevrad uttalas maHruur och skrivs ﻣَﺤﺮُﻭﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet eldig, hetlevrad består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med eldig, hetlevrad

Alla bokstäver i eldig, hetlevrad

ﻣَﺤﺮُﻭﺭ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
Ha
H
ra
r
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för eldig, hetlevrad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺤﺮُﻭﺭ och uttalas maHruur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver