Arabiska för silke

Hariir
ﺣَﺮِﻳﺮ
silke – maskulinum singular

Det arabiska ordet för silke uttalas Hariir och skrivs ﺣَﺮِﻳﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns silke i:

Haraa'ir
ﺣَﺮَﺍﺋِﺮ
silke – maskulinum plural
Kategori: textil
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet silke

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet silke består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med silke

Alla bokstäver i silke

ﺣَﺮِﻳﺮ
ﺣـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
Ha
H
ra
r
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för silke består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺮِﻳﺮ och uttalas Hariir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver