Arabiska för sammanslutning

3aSaba
ﻋَﺼَﺒَﺔ
sammanslutning – femininum singular

Det arabiska ordet för sammanslutning uttalas 3aSaba och skrivs ﻋَﺼَﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sammanslutning i:

3aSabaat
ﻋَﺼَﺒَﺎﺕ
sammanslutning – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sammanslutning består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Sad som skrivs och uttalas S och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sammanslutning

Alla bokstäver i sammanslutning

ﻋَﺼَﺒَﺔ
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ayn
3
Sad
S
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sammanslutning består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺼَﺒَﺔ och uttalas 3aSaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sammanslutning

fa3ala blir 3aSaba

Vi har sett att det arabiska ordet för sammanslutning skrivs ﻋَﺼَﺒَﺔ och uttalas 3aSaba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, S och b, blir ordet 3aSaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sammanslutning