Arabiska för böjningsbar

mu3rab
ﻣُﻌﺮَﺏ
böjningsbar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för böjningsbar uttalas mu3rab och skrivs ﻣُﻌﺮَﺏ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet böjningsbar

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet böjningsbar består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med böjningsbar

Alla bokstäver i böjningsbar

ﻣُﻌﺮَﺏ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ayn
3
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för böjningsbar består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌﺮَﺏ och uttalas mu3rab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för böjningsbar

muf3al blir mu3rab

Vi har sett att det arabiska ordet för böjningsbar skrivs ﻣُﻌﺮَﺏ och uttalas mu3rab. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är 3, r och b, blir ordet mu3rab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som böjningsbar