Arabiska för arabisering, lokalisering

ta3riib
ﺗَﻌﺮِﻳﺐ
arabisering, lokalisering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arabisering, lokalisering uttalas ta3riib och skrivs ﺗَﻌﺮِﻳﺐ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arabisering, lokalisering består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arabisering, lokalisering

Alla bokstäver i arabisering, lokalisering

ﺗَﻌﺮِﻳﺐ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
ayn
3
ra
r
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för arabisering, lokalisering består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌﺮِﻳﺐ och uttalas ta3riib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arabisering, lokalisering

taf3iil blir ta3riib

Vi har sett att det arabiska ordet för arabisering, lokalisering skrivs ﺗَﻌﺮِﻳﺐ och uttalas ta3riib. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är 3, r och b, blir ordet ta3riib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arabisering, lokalisering