Arabiska för böjning, syntax

'i3raab
ﺇِﻋﺮَﺍﺏ
böjning, syntax – maskulinum singular

Det arabiska ordet för böjning, syntax uttalas 'i3raab och skrivs ﺇِﻋﺮَﺍﺏ.

Om ljudfilerna
Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet böjning, syntax består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med böjning, syntax

Alla bokstäver i böjning, syntax

ﺇِﻋﺮَﺍﺏ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺮ
 
ـﺈ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alif hamza
'
ayn
3
ra
r
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för böjning, syntax består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻋﺮَﺍﺏ och uttalas 'i3raab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för böjning, syntax

'if3aal blir 'i3raab

Vi har sett att det arabiska ordet för böjning, syntax skrivs ﺇِﻋﺮَﺍﺏ och uttalas 'i3raab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är 3, r och b, blir ordet 'i3raab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som böjning, syntax