Arabiska för biljett

tadhkara
ﺗَﺬﻛَﺮَﺓ
biljett – femininum singular

Det arabiska ordet för biljett uttalas tadhkara och skrivs ﺗَﺬﻛَﺮَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet biljett

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet biljett består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med biljett

Alla bokstäver i biljett

ﺗَﺬﻛَﺮَﺓ
ﺗـ
ـﺬ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺬ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺬ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ـﺔ
 
ta
t
dhal
dh
kaf
k
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för biljett består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﺬﻛَﺮَﺓ och uttalas tadhkara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver