Arabiska för minne, påminnelse

tadhkiir
ﺗَﺬﻛِﻴﺮ
minne, påminnelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för minne, påminnelse uttalas tadhkiir och skrivs ﺗَﺬﻛِﻴﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet minne, påminnelse

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet minne, påminnelse består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med minne, påminnelse

Alla bokstäver i minne, påminnelse

ﺗَﺬﻛِﻴﺮ
ﺗـ
ـﺬ
ﻛـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺬ
ﻛـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺬ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
dhal
dh
kaf
k
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för minne, påminnelse består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺬﻛِﻴﺮ och uttalas tadhkiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver