Arabiska för förhandla, memorera, studera

dhaakara
ﺫَﺍﻛَﺮَ
förhandla, memorera, studera – dåtid han
yudhaakiru
ﻳُﺬَﺍﻛِﺮُ
förhandla, memorera, studera – nutid han

Det arabiska verbet för att förhandla, memorera, studera skrivs ﺫَﺍﻛَﺮَ och uttalas dhaakara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺬَﺍﻛِﺮُ och uttalas yudhaakiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet förhandla, memorera, studera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förhandla, memorera, studera består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förhandla, memorera, studera

Alla bokstäver i förhandla, memorera, studera

ﺫَﺍﻛَﺮَ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺮ
 
ـﺬ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
dhal
dh
alef
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förhandla, memorera, studera består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺫَﺍﻛَﺮَ och uttalas dhaakara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förhandla, memorera, studera

dåtid
nutid
han
dhaakara
ﺫَﺍﻛَﺮَ
han - dåtid
yudhaakiru
ﻳُﺬَﺍﻛِﺮُ
han - nutid
hon
dhaakarat
ﺫَﺍﻛَﺮَﺕ
hon - dåtid
tudhaakiru
ﺗُﺬَﺍﻛِﺮُ
hon - nutid
jag
dhaakartu
ﺫَﺍﻛَﺮﺕُ
jag - dåtid
'udhaakiru
ﺃُﺫَﺍﻛِﺮُ
jag - nutid