Arabiska för minnas

tadhakkara
ﺗَﺬَﻛَّﺮَ
minnas – dåtid han
yatadhakkaru
ﻳَﺘَﺬَﻛَّﺮُ
minnas – nutid han

Det arabiska verbet för att minnas skrivs ﺗَﺬَﻛَّﺮَ och uttalas tadhakkara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺬَﻛَّﺮُ och uttalas yatadhakkaru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet minnas består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med minnas

Alla bokstäver i minnas

ﺗَﺬَﻛَّﺮَ
ﺗـ
ـﺬ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺬ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺬ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
ta
t
dhal
dh
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för minnas består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺬَﻛَّﺮَ och uttalas tadhakkara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av minnas

dåtid
nutid
han
tadhakkara
ﺗَﺬَﻛَّﺮَ
han - dåtid
yatadhakkaru
ﻳَﺘَﺬَﻛَّﺮُ
han - nutid
hon
tadhakkarat
ﺗَﺬَﻛَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tatadhakkaru
ﺗَﺘَﺬَﻛَّﺮُ
hon - nutid
jag
tadhakkartu
ﺗَﺬَﻛَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'atadhakkaru
ﺃَﺗَﺬَﻛَّﺮُ
jag - nutid