Arabiska för minne

dhaakira
ﺫَﺍﻛِﺮَﺓ
minne – femininum singular

Det arabiska ordet för minne uttalas dhaakira och skrivs ﺫَﺍﻛِﺮَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet minne

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet minne består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med minne

Alla bokstäver i minne

ﺫَﺍﻛِﺮَﺓ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺮ
 
ـﺬ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ـﺔ
 
dhal
dh
alef
kaf
k
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för minne består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺫَﺍﻛِﺮَﺓ och uttalas dhaakira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver