Arabiska för hane, man

dhakar
ﺫَﻛَﺮ
hane, man – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hane, man uttalas dhakar och skrivs ﺫَﻛَﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hane, man består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hane, man

Alla bokstäver i hane, man

ﺫَﻛَﺮ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺮ
 
ـﺬ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
dhal
dh
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hane, man består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﻛَﺮ och uttalas dhakar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver