Arabiska för organiserad

murattab
ﻣُﺮَﺗَّﺐ
organiserad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för organiserad uttalas murattab och skrivs ﻣُﺮَﺗَّﺐ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet organiserad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet organiserad består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ta som skrivs och uttalas t och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med organiserad

Alla bokstäver i organiserad

ﻣُﺮَﺗَّﺐ
ﻣـ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ra
r
ta
t
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för organiserad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮَﺗَّﺐ och uttalas murattab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för organiserad

mufa33al blir murattab

Vi har sett att det arabiska ordet för organiserad skrivs ﻣُﺮَﺗَّﺐ och uttalas murattab. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är r, t och b, blir ordet murattab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som organiserad