Arabiska för organisera

rattaba
ﺭَﺗَّﺐَ
organisera – dåtid han
yurattibu
ﻳُﺮَﺗِّﺐُ
organisera – nutid han

Det arabiska verbet för att organisera skrivs ﺭَﺗَّﺐَ och uttalas rattaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺮَﺗِّﺐُ och uttalas yurattibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet organisera består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ta som skrivs och uttalas t och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med organisera

Alla bokstäver i organisera

ﺭَﺗَّﺐَ
ﺗـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺐ
 
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ra
r
ta
t
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för organisera består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺗَّﺐَ och uttalas rattaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för organisera

fa33ala blir rattaba

Vi har sett att det arabiska ordet för organisera skrivs ﺭَﺗَّﺐَ och uttalas rattaba. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är r, t och b, blir ordet rattaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som organisera

Böjningsformer av organisera

dåtid
nutid
han
rattaba
ﺭَﺗَّﺐَ
han - dåtid
yurattibu
ﻳُﺮَﺗِّﺐُ
han - nutid
hon
rattabat
ﺭَﺗَّﺒَﺖ
hon - dåtid
turattibu
ﺗُﺮَﺗِّﺐُ
hon - nutid
jag
rattabtu
ﺭَﺗَّﺒﺖُ
jag - dåtid
'urattibu
ﺃُﺭَﺗِّﺐُ
jag - nutid