Arabiska för hur mycket

kam
ﻛَﻢ
hur mycket –

Det arabiska ordet för hur mycket uttalas kam och skrivs ﻛَﻢ.

Om ljudfilerna
Kategori: frågeord
Ordklass: pronomen.

Så används ordet hur mycket

Alla bokstäver i hur mycket

ﻛَﻢ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för hur mycket består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Ordet skrivs därför ﻛَﻢ och uttalas kam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver