Arabiska för linjerat, plan, skiss

mukhaTTaT
ﻣُﺨَﻄَّﻂ
linjerat, plan, skiss – maskulinum singular

Det arabiska ordet för linjerat, plan, skiss uttalas mukhaTTaT och skrivs ﻣُﺨَﻄَّﻂ.

Förutom grundformen finns linjerat, plan, skiss i:

mukhaTTaTaat
ﻣُﺨَﻄَّﻄَﺎﺕ
linjerat, plan, skiss – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet linjerat, plan, skiss

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet linjerat, plan, skiss består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med linjerat, plan, skiss

Alla bokstäver i linjerat, plan, skiss

ﻣُﺨَﻄَّﻂ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
kha
kh
Ta
T
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för linjerat, plan, skiss består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﻄَّﻂ och uttalas mukhaTTaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver