Arabiska för ägare

maalik
ﻣَﺎﻟِﻚ
ägare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ägare uttalas maalik och skrivs ﻣَﺎﻟِﻚ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ägare i:

maalikuuna
ﻣَﺎﻟِﻜُﻮﻥَ
ägare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ägare består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ägare

Alla bokstäver i ägare

ﻣَﺎﻟِﻚ
ﻣـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
alef
lam
l
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för ägare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺎﻟِﻚ och uttalas maalik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ägare

faa3il blir maalik

Vi har sett att det arabiska ordet för ägare skrivs ﻣَﺎﻟِﻚ och uttalas maalik. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är m, l och k, blir ordet maalik.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ägare