Arabiska för ägd

mamluuk
ﻣَﻤﻠُﻮﻙ
ägd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ägd uttalas mamluuk och skrivs ﻣَﻤﻠُﻮﻙ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ägd består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ägd

Alla bokstäver i ägd

ﻣَﻤﻠُﻮﻙ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
mim
m
lam
l
waw
w
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för ägd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻤﻠُﻮﻙ och uttalas mamluuk.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ägd

maf3uul blir mamluuk

Vi har sett att det arabiska ordet för ägd skrivs ﻣَﻤﻠُﻮﻙ och uttalas mamluuk. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är m, l och k, blir ordet mamluuk.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ägd