Arabiska för ägd

mumtalak
ﻣُﻤﺘَﻠَﻚ
ägd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ägd uttalas mumtalak och skrivs ﻣُﻤﺘَﻠَﻚ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ägd består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ägd

Alla bokstäver i ägd

ﻣُﻤﺘَﻠَﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
mim
m
ta
t
lam
l
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för ägd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻤﺘَﻠَﻚ och uttalas mumtalak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ägd

mufta3al blir mumtalak

Vi har sett att det arabiska ordet för ägd skrivs ﻣُﻤﺘَﻠَﻚ och uttalas mumtalak. Ordet följer mönstret passivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3al och ordets rotbokstäver är m, l och k, blir ordet mumtalak.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ägd