Arabiska för drottning

malika
ﻣَﻠِﻜَﺔ
drottning – femininum singular

Det arabiska ordet för drottning uttalas malika och skrivs ﻣَﻠِﻜَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns drottning i:

malikaat
ﻣَﻠِﻜَﺎﺕ
drottning – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet drottning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet drottning består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med drottning

Alla bokstäver i drottning

ﻣَﻠِﻜَﺔ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻜـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻜـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺔ
 
mim
m
lam
l
kaf
k
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för drottning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻠِﻜَﺔ och uttalas malika.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för drottning

fa3ila blir malika

Vi har sett att det arabiska ordet för drottning skrivs ﻣَﻠِﻜَﺔ och uttalas malika. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är m, l och k, blir ordet malika.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som drottning