Arabiska för kunglig

malakiyy
ﻣَﻠَﻜِﻲّ
kunglig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kunglig uttalas malakiyy och skrivs ﻣَﻠَﻜِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kunglig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kunglig består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kunglig

Alla bokstäver i kunglig

ﻣَﻠَﻜِﻲّ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻜـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻜـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
lam
l
kaf
k
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för kunglig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣَﻠَﻜِﻲّ och uttalas malakiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kunglig

fa3al blir malakiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för kunglig skrivs ﻣَﻠَﻜِﻲّ och uttalas malakiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är m, l och k, blir ordet malakiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kunglig