Arabiska för äga

malaka
ﻣَﻠَﻚَ
äga – dåtid han
yamliku
ﻳَﻤﻠِﻚُ
äga – nutid han

Det arabiska verbet för att äga skrivs ﻣَﻠَﻚَ och uttalas malaka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻤﻠِﻚُ och uttalas yamliku. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet äga består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med äga

Alla bokstäver i äga

ﻣَﻠَﻚَ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
lam
l
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för äga består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﻠَﻚَ och uttalas malaka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för äga

fa3ala blir malaka

Vi har sett att det arabiska ordet för äga skrivs ﻣَﻠَﻚَ och uttalas malaka. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är m, l och k, blir ordet malaka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som äga

Böjningsformer av äga

dåtid
nutid
han
malaka
ﻣَﻠَﻚَ
han - dåtid
yamliku
ﻳَﻤﻠِﻚُ
han - nutid
hon
malakat
ﻣَﻠَﻜَﺖ
hon - dåtid
tamliku
ﺗَﻤﻠِﻚُ
hon - nutid
jag
malaktu
ﻣَﻠَﻜﺖُ
jag - dåtid
'amliku
ﺃَﻣﻠِﻚُ
jag - nutid