Arabiska för kommun, samhälle, stad

balda
ﺑَﻠﺪَﺓ
kommun, samhälle, stad – femininum singular

Det arabiska ordet för kommun, samhälle, stad uttalas balda och skrivs ﺑَﻠﺪَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kommun, samhälle, stad i:

baldaat
ﺑَﻠﺪَﺍﺕ
kommun, samhälle, stad – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kommun, samhälle, stad består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kommun, samhälle, stad

Alla bokstäver i kommun, samhälle, stad

ﺑَﻠﺪَﺓ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
ـﺔ
 
beh
b
lam
l
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kommun, samhälle, stad består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﻠﺪَﺓ och uttalas balda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kommun, samhälle, stad

fa3la blir balda

Vi har sett att det arabiska ordet för kommun, samhälle, stad skrivs ﺑَﻠﺪَﺓ och uttalas balda. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är b, l och d, blir ordet balda.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kommun, samhälle, stad